ESCO CITY

CONTEXT

 • Codul European de Conduită pentru Contractul de Performanţă Energetică, 11 iulie 2014
 • Eurostat clarifică modul de înregistrare a contractelor de performanță energetică în conturile naționale
  Bruxelles, 19 septembrie 2017
 • DIRECTIVA 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor
 • DIRECTIVA 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE
 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 244/2012 AL COMISIEI, din 16 ianuarie 2012
 • Legea nr. 160/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică
 • Legea 121/2014 privind eficienta energetica, 1 august 2014 > Definitie contract de performanta energetica.
 • COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL SOCIAL ȘI ECONOMIC EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII, Energie curată pentru toți europenii, 30.11.2016
 • ANEXĂ – Accelerarea introducerii energiei curate în clădiri la COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII, Energie curată pentru toți europenii

CONCEPT ESCO CITY

Companiile de Servicii Energetice (ESCO) ofera servicii destinate generarii de economii de energie si cresterea eficientei instalatiilor de utilizare a energiei. Standardele europene identifica nivelurile minime de competenta tehnica si financiara cerute de un companie ESCo care poate obtine certificarea relevanta daca indeplineste cerintele necesare

INREGISTRARE

Proiectul Esco City by TUD:

Municipalitatea vs Beneficiar (Asociatiile de proprietarii)

Pe baza contractului de mandat, municipalitatea
antreneaza serviciile de proiectare si constructie

Plata contributiei de 20% pentru o
perioada determinata de 10 ani

Implementeaza masurile de performanta
energetica si monitorizeaza proiectul pentru o
perioada determinata de 3-5 ani

Responsabilitati comune pentru
atingerea nivelului de economii
garantate contractual

Municipalitate

Ofera documentatia tehnica /
solutiile tehnice

Proiectant

Beneficiar

Constructor

CPE STANDARD

De la 0-1 ani:

 • Proiectare & Constructie

De la 1-11 ani:

 • Parti contractante: Beneficiar si proiectant / constructor (in calitate de ESCO)
 • Beneficiarul plateste o rata de contractare (determinata de performanta economiilor garantate).
 • Mentenanta si monitorizarea intra in responsabilitatea ESCO pentru intreaga durata contractuala.
 • ESCO garanteaza ca economiile anuale vor fi atinse pe intreaga durata a contractului. ESCO va suporta economiile negative dintre economiile garantate si economiile efective realizate.

CPE PERSONALIZAT

De la 0-1 ani:

 • Proiectare & Constructie

De la 1-11 ani:

 • Parti contractante primare: Beneficiar si Municipalitate (in calitate de ESCO)
 • Parti contractante secundare : Municipalitate si proiectant/ constructor
 • Beneficiarul platește o taxă pe eficienta energetica de 20% pentru investiții de peste 10 ani, fara a fi corelata cu performanta energetica.
 • Mentenanta va intra in responsabilitatea proiectantului/constructorului pentru o perioada de 3-5 ani, fiind ulterior preluata de Beneficiar.

VS.

BENEFICII

Succes garantat al proiectului

Furnizorul ofera o garantie contractuala a economiilor realizate

Management unitar

Un singur furnizor implementeaza proiectul de la inceput la final, de la pragatirea documentatiei la implementarea masurilor planificate si garantarea ec

Consum energetic redus

Pe termen lung toate costurile operationale implicate sunt diminuate

Costuri reduse

Furnizorul si clientul au aceiasi motivatie si anume asigurarea masurii optime a investitiei prin intermediul celor mai mari economii posibile

Noutati

Acest proiect este finantat prin programul de cercetare si inovare al Uniunii Europene, Horizon 2020, in baza acordului de finantare Nr 696040.